Polub bloga na facebooku

Polub bloga na facebooku:    

czwartek, 26 kwietnia 2012

Klauzula sumienia


Przeczytałem felieton Tomasza Terlikowskiego we wczorajszej Rzeczpospolitej odnośnie klauzuli sumienia dla farmaceutów. Przekonały mnie jego celne argumenty:

"państwo uznaje, iż katolik nie może być farmaceutą. To zaś jest już zwyczajna dyskryminacja ze względu na wyznanie, na które nie może być zgody w demokratycznym państwie."

Jako prawdziwy demokrata nie mogę się zgodzić na taką jawną niesprawiedliwość i muszę pójść za redaktorem Terlikowskim dalej!

Trzeba zakończyć jawną dyskryminację Wegetarian. Zakłada się, że wegetarianin nie może pracować w sklepie mięsnym. To jawna dyskryminacja ze względu na poglądy. Wegetarianin powinien móc pracować w takim sklepie, ale ze względu na swoje poglądy powinien móc odmówić sprzedawania mięsa - bo w jego opinii współuczestniczy w zabójstwie.

Czy religijny Żyd może odmówić sprzedaży Cheeseburgera w Polskim McDonaldzie? Moralność może mu zabronić współuczestniczenia w grzechu i podawania ludziom nieczystego posiłku z mięsa i mleka! Niesprawiedliwością byłoby jednak nie przyjmowanie go do pracy. Przecież to jawna dyskryminacja ze względu na religię. 

Abstynenci pracujący jako barmani powinni móc odmówić sprzedaży alkoholu, weganie sprzedaży mleka w sklepach spożywczych, anarchiści powinni mieć prawo do odmowy płacenia podatków, Mormon zatrudniony w Coffe Heaven powinien móc odmówić sprzedaży kawy i herbaty, Amisz pracujący w elektrowni atomowej, powinien mieć prawo do wyłączenia reaktora na czas swojej zmiany. Transplantolog, który jest jednocześnie świadkiem jehowy powinien mieć prawo odmowy wykonywania operacji. 

Zostaje też problem muzułmańskich erotycznych tancerek go-go. Klauzula sumienia powinna zezwalać im na wykonywanie swojego zawodu w hidżabie i burce. Szef takiego przybytku, który by się na to nie zgodził uderzałby wprost w podwaliny demokracji!

Każda z powyższych osób ze względu na swoje poglądy świadomie rezygnuje z czegoś:
Wegetarianin - z jedzenia mięsa. Muzułmanka - ze swojej cielesności. Żyd - z niekoszernych posiłków. Katolik - z antykoncepcji. Redaktor katolickiego czasopisma - jak widać ze zdrowego rozsądku.